Επιστροφή χρημάτων του πακέτου Χατζηγάκη

Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε και τις τελευταίες ενστάσεις που είχαν προβληθεί από την Ελλάδα επί του θέματος των επιδοτήσεων Χατζηγάκη και υποχρεώνει την κυβέρνηση να προχωρήσει στη διαδικασία ανάκτησης των ενισχύσεων από τους αγρότες.
Ακόμα κι αν η ανάκληση των ενισχύσεων γίνει σε δόσεις (π.χ. 6 ετήσιες) αρκετοί αγρότες και εκμεταλλεύσεις δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. 
Σημειωτέον ότι ήδη επ’ αυτού, η Βουλή έχει ψηφίσει σχετική ρύθμιση πριν από λίγο καιρό, μένει ωστόσο η δύσκολη διαδικασία της υλοποίησης των δεσμεύσεων. Στόχος αυτή τη φορά, από την πλευρά της κυβέρνησης θα είναι η ανάκληση των χρημάτων σε δόσεις, κάτι για το οποίο δεν είναι βέβαιο προς το παρόν ότι θα συμφωνήσουν και μέχρι ποιο βαθμό και οι αρμόδιες κοινοτικές αρχές. Υπάρχει, ωστόσο, η εντύπωση ότι η δικαστική απόφαση αφήνει περιθώρια για διευθετήσεις αυτής της μορφής.
Πάντως, ακόμα κι αν η ανάκληση των καταβληθέντων ενισχύσεων γίνει σε δόσεις (π.χ. 6 ετήσιες) δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην απόδοση, καθώς τα χρήματα που έλαβαν ήταν πολλά και φυσικά σήμερα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στα ταμεία τους.   
Το πλήρες κείμενο της δικαστικής απόφασης έχει ως ακολούθως:
Το Δικαστήριο επικυρώνει την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να ανακτήσει από τους Έλληνες αγρότες την παράνομη κρατική ενίσχυση ύψους 425 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε χορηγηθεί εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών
Κατά το έτος 2009, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) – φορέας του Δημοσίου ο οποίος έχει ως σκοπό την ασφάλιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά ζημίες οφειλόμενες σε φυσικούς κινδύνους – κατέβαλε σε περίπου 800.000 Έλληνες αγρότες αντισταθμιστικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 425 εκατομμυρίων ευρώ λόγω ζημιών που είχαν προκληθεί το 2008 εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Μέρος του ποσού αυτού προερχόταν, κατά την Ελλάδα, από εισφορές που είχαν καταβάλει οι Έλληνες αγρότες στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής ασφαλίσεως του ΕΛΓΑ και οι οποίες ανέρχονταν σε τουλάχιστον 145 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τα έτη 2008 και 2009. Δεδομένου ότι ο ελληνικός γεωργικός τομέας χαρακτηρίζεται από την πρωτίστως οικογενειακού χαρακτήρα γεωργία και τις μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις, καθένας από τους αποζημιωθέντες αγρότες έλαβε, κατά μέσο όρο, ποσό σχεδόν 500 ευρώ.
 
Λόγου της έκδηλης  ανησυχίας των παραγωγών για τις επιδοτήσεις που έλαβαν το έτος 2008, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας με γραφεία σε 4 σημεία στο Νομό Καρδίτσας, είναι κοντά στο πλευρό του αγρότη για να ενημερώσει τόσο για την δήλωση καλλιέργειας του έτους που αφορά τις επιδοτήσεις Χατζηγάκη όσο και τις εξελίξεις που αφορούν στο τι μέλλει γενέσθαι με τις χρηματοδοτήσεις εκείνης της περιόδου.
Συνεχίζεται  η διαδικασία παράδοσης τιμολογίων
Οσον αφορά τους παραγωγούς του ειδικού καθεστώτος , κανονικά μπορούν να παραδίδουν τα τιμολογιά τους για επιστροφή ΦΠΑ σε ένα απο τα 4 γραφεία μας.
 
Λαζαρίνα, Επαρχιακή οδός Αγναντερού-Μουζακίου, τηλ 2431024280.
Καρδίτσα,Ταλιαδούρου 2(Εμπορικό κέντρο).
Σοφάδες,Κιερίου 54 τηλ:2443024286.
Παλαμά,K.Παπακυρίτση 5 τηλ:244402444024442.