ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων είναι πλέον πραγματικότητα και στη χώρα μας. Μαζί της και η δημιουργία του αντίστοιχου Μητρώου. Η ηλεκτρονική σήμανση είναι υποχρεωτική και εφαρμόζεται στα αιγοπρόβατα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 134167/ 18.04.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 823).

Επειδή οι συνέπειες παράλειψης τόσο της σήμανσης των ζώων όσο και της ενημέρωσης του Μητρώου δεν είναι αμελητέες, η «GΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» συμβάλλει στην διευκόλυνση όλων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας του Μητρώου κάνοντάς την απλή και εξαλείφοντας τα περιθώρια λάθους.

Οι κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων καλούνται να τηρούν ηλεκτρονική σήμανση για όλα τα αιγοπρόβατα που έχουν γεννηθεί μετά το 2010, είτε με ηλεκτρονικό ενώτιο είτε με ηλεκτρονικό βώλο, και να τα δηλώνουν στο ηλεκτρονικό μητρώο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Από εκεί παραλαμβάνουν τα σχετικά έντυπα τα οποία συμπληρώνουν προκειμένου να τα εισάγουν στο Μητρώο Αιγοπροβάτων μέσω Πυλών Εισαγωγής.

Στη διαδικασία αυτή παρεμβάλλεται η υπηρεσία «GΑΙΑ Συμπλήρωση Μητρώου Αιγοπροβάτων». Εκεί ο κάθε ενδιαφερόμενος αγρότης που είναι εγγεγραμμένος στο Μaster αρχείο των πυλών και υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης, βρίσκει αναλυτικές συμβουλές και καθοδηγείται για την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η καταχώρηση των στοιχείων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ηλεκτρονική σήμανση και υποβάλλεται στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων προκειμένου στη συνέχεια να δημιουργηθεί το Νέο Μητρώο Αιγοπροβάτων.