Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Προς τους αξιότιμους κ.κ Συνεταίρους
Κύριες και Κύριοι
 
 
Με την υπ,αρίθμ 9/13-10-2016 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας,  σας καλεί σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση η οποία θα  πραγματοποιηθεί  στις 5 Νοεμβρίου  2016, ημέραΣάββατο και ώρα 11,00 στα Γραφεία του Συνεταιρισμού στη Λαζαρίνα Καρδίτσας με θέματα ημερήσιας διάταξης::
  1. Εκλογή Προεδρείου
  1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
  1. Εκλογή Τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου 
   Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση  την12  Νοεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια ως άνω  θέματα ημερησίας διάταξης.
        Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού στη Λαζαρίνα Καρδίτσας μέχρι 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 .
     Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες (εκλέγειν –εκλέγεσθαι και δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα και  εγγεγραμμένα στον κατάλογο  των  μελών όπως αυτός επικυρώθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της  18/07/2016.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ