Τιμοκατάλογος

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΣΔΕ 2015

ΚΕΑ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ

Στο υπολογισθέν ανώτατο κόστος υποβολής της ΕΑΕ στους Φορείς Β’ βαθμού συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες (διορθώσεις, μεταβολές κ.λπ.) οι οποίες πιθανόν να χρειαστούν μέχρι το πέρας της διαδικασίας και την πληρωμή του δικαιούχου. Το κόστος αυτό υπολογίζεται από την παρακάτω πράξη:

Κόστος ΕΑΕ = Πάγιο Κόστος + Α1 + Α2 όπου:

Πάγιο Κόστος EAE=   30 €

                                                     

 

Παράμετρος Α1

Πλήθος δηλωθέντων αγροτεμαχίων

Α1

1

  2,52 €

2

  6,58 €

3

12,28 €

4

14,72 €

5

16,34 €

6

20,41 €

7

22,85 €

8

25,28 €

9

30,16 €

10 ΕΩΣ 12

35,04 €

ΑΝΩ ΤΩΝ 13

43,17 €

Παράμετρος Α2

Μέγεθος ζωικού κεφαλαίου (ΜΜΖ)

Α2

Για ΜΜΖ<= 10

10 €

Για 10<ΜΜΖ<=30

20 €

Για ΜΜΖ>30

30 €

Όλες οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%