Επιστροφή ΦΠΑ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλάβει στις υπηρεσίες της μια από τις βασικότερες διαδικασίες λειτουργίας του αγροτικού τομέα, την διαχείριση επιστροφής Φ.Π.Α.

Πρόκειται για μια νέα εξειδικευμένη εφαρμογή που αφορά στην επιστροφή Φ.Π.Α. των Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος, η οποία αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει το σύνολο των Αγροτών που είναι δικαιούχοι αλλά και των Αγροτικών Ενώσεων και των Συνεταιρισμών που διεκπεραιώνουν την διαδικασία αυτή για λογαριασμό των μελών τους.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία εύκολα και γρήγορα εξασφαλίζει πλήρες και έτοιμο το ειδικό έντυπο Φ6, μαζί με τους συνημμένους πίνακες που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης στην Δ.Ο.Υ. , ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης: είτε η αίτηση υποβάλλεται απευθείας από το δικαιούχο Αγρότη στη Δ.Ο.Υ. , είτε μέσω της συνεταιριστικής οργάνωσης.

Μπορεί να αποτελέσει εφόδιο για όσα λογιστικά γραφεία επιθυμούν να αποκτήσουν πελατολόγιο από τον αγροτικό χώρο ή επιθυμούν να εξυπηρετήσουν τους υπάρχοντες πελάτες τους.

Η υπηρεσία «Επιστροφή Φ.Π.Α./ Ε.Φ.Κ.» διατίθεται αυτόνομα αλλά αποκτά σημαντικά πρόσθετα πλεονεκτήματα εφόσον συνδυαστεί με άλλες υπηρεσίες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων.

Στην πρώτη περίπτωση συμπληρώνονται και καταχωρούνται πανεύκολα όλα τα στοιχεία του Αγρότη, τα τιμολόγια που εξέδωσε ή παρέλαβε και αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες. Συμπληρώνονται ο α/α του τιμολογίου, η ημερομηνία, ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή, η ποσότητα, η τιμή, το προϊόν ή και η υπηρεσία σε κάποιες περιπτώσεις. Στην συνέχεια εκτυπώνονται έτοιμα να υποβληθούν.

Στη δεύτερη περίπτωση όταν συνυπάρχει με άλλες εφαρμογές του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνουν αυτόματα το σύστημα χωρίς να απαιτείται η καταχώρησή τους. Με τη λειτουργικότητα αυτή κερδίζεται σημαντικός και πολύτιμος χρόνος για τους χρήστες της.

Επιπλέον αλληλοσυνδεόμενη με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του , παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, που μπορεί να προστατέψει τον Αγρότη προειδοποιώντας τον, για τυχόν ασυμφωνίες των όσων καταθέτει με τα δεδομένα της παραγωγής του ή ακόμη και για την περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί η αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, προκειμένου να μην την υποβάλλει ξανά.