ΜΕΛΗ ΔΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 12-11-2016 και μετά την συγκρότηση του σε σώμα έχει ως εξής:

  • Βαϊόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου: Πρόεδρος
  • Γελαδάρης Αργύριος του Αποστόλου: Αντιπρόεδρος
  • Τζιότζιος Γρηγόριος του Βασιλείου: Γραμματέας
  • Γκότας Ευθύμιος του Ιωάννη: Ταμίας 
  • Μπεμπές Απόστολος-Παναγιώτης του Χρήστου: Μέλος
  • Κουκουτσέλος Ηλίας του Κων/νου: Μέλος
  • Νημάς Σωτήριος του Θεοδώρου: Μέλος