ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

 Ποσότητα Γάλακτος: 500 kg/ημέρα
Αριθμός Ζώων: 700
Τοποθεσία Μονάδας: Ράξα Τρικάλων
Ίδρυση/Δημιουργία Μονάδας: 1994

Φωτογραφίες Φάρμας