Περιγραφή φάρμας Βαϊόπουλου

Ποσότητα Γάλακτος: 1200 kg/ημέρα
Αριθμός Ζώων: 1574
Τοποθεσία Μονάδας: Λαζαρίνα Καρδίτσας
Ίδρυση/Δημιουργία Μονάδας: 1991

Φωτογραφίες Φάρμας